ապաւէն

ապաւէն

Dasnabedian 1995: 416

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 25,2
refuge

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՊԱՒԷՆ — (ւինի, նաց.) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c գ. καταφυγή, ὐπερασπιστής, σκεπαστής , σκέπη, ἁντιλήπτωρ refugium, tegumentum, protector, susceptor Ապաստան. տեղի ամրութեան. պատսպարան. ամրութիւն. հովանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՍՏԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0273 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. (իբր Ապահովաստան, կամ ապա հուսկ յետին կայարան). καταφυγή, φυγαδευτήριον refugium Ապաւէն. տեղի ամրութեան. կամ պատսպարան. ապաւինութիւն. յոյս.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊԱՒԷՆ — ( ) NBH 1 0110 Chronological Sequence: 7c, 10c ա. Ոյր կամ ուր չիք ապաւէն. անօգնական եւ անապաստան. *Տեսանելով զանձինս անապաւէնս. Արշ.: *Անապաւէն տանջեալ: Անապաւէն մոլար. Նար. ԻԶ: *Փախնու արշաւէ յանապաւէն սահման, եւ անդէն նահանջի. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԱՍԿԱԾԱՒՈՐ — ( ) NBH 1 0170 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c ԱՆԿԱՍԿԱԾԱՒՈՐ ԱՆԿԱՍԿԱԾԵԼԻ Տ. ԱՆԿԱՍԿԱԾ. *Յանկասկածաւորն վայրի. Նար. ՟Կ՟Գ: *Զանկասկածելի զՈղականն (ամուր). Եղիշ. ՟Գ: *Ապաւէն անկասկածելի. Նար. ղ: *Անկասկածելի մնալ նոցա ʼի նոցանէ. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՍՈՒԶԱՆ — ( ) NBH 1 0237 Chronological Sequence: Unknown date ա. Որ ոչ սուզանի. ... *Ի ջուր ջրհեղեղին ապաւէն անսուզան եղեւ տապանն. Ճ. ՟Ա.: Թերեւս գրելի էր Անսոյզ, կամ անսուզանելի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՊԱՒԻՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0275 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c գ. φυγαδεῖον, φυγαευτήριον confugium, perfugium Ապաւինելն. եւ Տեղի ապաւինի փախչողին. ապաւէն. ապաստան. պատսպարան. պաշտպանութիւն. օգնականութիւն. *Որդւոցն ահարոնի ետուն զքաղաքս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՇՆՈՐՀ — (ի, ից կամ աց.) NBH 1 454 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c, 14c ա. εὕχαρις, εὑχάριστος gratiosus Շնորհալի, շնորհազարդ եւ վայելուչ. հաճոյական. շէնք շնորհք ունեցօղ, սիրուն. ... *Թէ զամաչեցեալս յառաջ մատուսցես՝ բարեշնորհ:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՅՆ — (բունոյ, ʼի բունոյ, ոց. ʼի բունէ, ʼի բունի.) NBH 1 505 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c, 17c գ. νοσσιά, νεοττία nidus եւս եւ οἱκία, καλιά, σκήνωσις եւն. Բնակարան կամ դադարք թռչնոց. բուն. ... *Բոյն արագլի՝ ապաւէն է նոցա: Անդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՑԱՆԻՇ — ( ) NBH 1 509 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ԲՈՑԱՃԱՃԱՆՉ. *Երեւեալ նշան տէրունական խաչին բոցանիշ փայլմամբ: Խաչ քո եղիցի մեզ ապաւէն բոցանիշ փայլմամբ իւրով. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՂՋԻՒՐ — (ջեր, ջերբ. ջիւրիւ, ջերիւ, ջիւրք, ջերք, ջերաց, ջերց. ջերբք, ջերօք, րովք.) NBH 1 0657 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c գ. ԵՂՋԻՒՐ կամ ԵՂՋԵՒՐ (որ նոյնպէս հնչի). κέρας cornu Զէն եւ զարդ գլխոյ ոմանց ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0774 Chronological Sequence: Early classical, 11c, 12c ա. δεκτός, προσδεκτός, εὑδόκιμος acceptus, acceptabilis, gratus Արժանի ընդունելոյ. հաճոյական. հաւանելի. ... *Զընդունելիս ձեր զոհեսջիք: յողջակէզ ընդունելի առ ʼի ձէնջ: Զի ոչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.